Με 250 ευρώ/έτος η υπαγωγή στην 5η Ασφαλιστική κατηγορία

ικανοποιείται αίτημα των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ για ένταξή τους στις κατηγορίες του ΟΑΕΕ για το χρόνο που διανύθηκε στο πρώην Ταμείο τους μέχρι 31.12.2006, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ αντί της 3ης με την καταβολή ποσού 250 ευρώ για κάθε χρόνο που θα ζητήσουν να καταταγούν στην κατηγορία αυτή.
Αναλυτικές πληροφορίες, στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί.