με... δελτίο παραγγελίας Εμπορεύματος

Με την προσκόμιση ενός δελτίου παραγγελίας εμπορεύματος ή κάποιο προηγούμενο τιμολόγιο «ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο» χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε ΦΙΧ για την εκτέλεση διεθνούς μεταφοράς.

Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο ΥποΜεΔι με σχετική εγκύκλιό του που κοινοποιεί προς όλες τις Δ/νσεις Μεταφορών της χώρας για να προβαίνουν στην έκδοση των παραπάνω αδειών και η οποία δημοσιεύεται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Νοεμβρίου που κυκλοφορεί. Η απλούστευση των αδειών για τα ΦΙΧ ευνοεί κυρίως τα χιλιάδες φορτηγά που πραγματοποιούν εισαγωγές – εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες. Όπως έχουμε ήδη γράψει, η κυβέρνηση έχοντας αποδεχτεί τις εισηγήσεις των βιομηχάνων και των εμπόρων προβαίνει σε συνεχείς ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των ΦΙΧ αυτοκινήτων χωρίς ωστόσο η ελεγκτικές αρχές να είναι σε θέση να ελέγχουν τη νομιμότητα των διακινούμενων προϊόντων.