την 1η του Γενάρη με κατάργηση της μεταβατικής περιόδου και αποκατηγοριοποίηση

Στην ολοσχερή απομείωση της αξίας τους οδηγήθηκαν οι άδειες ΦΔΧ με την κατάργηση και της μεταβατικής περιόδου του νόμου Ρέππα από το νομοσχέδιο που προωθεί τις ημέρες αυτές στη Βουλή ο υπουργός ΥποΜεΔι, Γιάννης Ραγκούσης, ενώ ταυτόχρονα προβαίνει σε ριζικές αλλαγές στις Μεταφορές. Οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται από μια άκρα προχειρότητα και ανατρέπουν τη σημερινή (καλή ή κακή) δομή λειτουργίας των μεταφορών, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταργηθεί από τη μια μέρα στην άλλη και την επομένη να λειτουργήσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που χθες διατυπώθηκαν σ' ένα χαρτί και αύριο ψηφίζονται και οι οποίες αγνοούν την εμπειρία και την άποψη των ίδιων των φυσικών λειτουργών της μεταφοράς, δηλαδή των αυτοκινητιστών.

Συγκεκριμένα:
Οι άδειες δημοσίας απελευθερώνονται από την 1η Ιανουαρίου του 2012, οπότε και αίρονται όλοι οι περιορισμοί για τα φορτηγά (κατηγοριών, γεωγραφικοί κ.λπ.) που προβλέπει ο ισχύων νόμος.
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ισχύοντος νόμου που προχώρησε ο κ. Ραγκούσης, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:
- Η μεταβατική περίοδος για την πλήρη απελευθέρωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος λήγει την 1η Ιανουαρίου 2012 και όχι τον Ιούλιο του 2013, όπως προέβλεπε ο νόμος Ρέππα.
- Οι μεταφορικές επιχειρήσεις, που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές με την ίδια άδεια.
- Τα ΦΔΧ, ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος, διακρίνονται σε ΦΔΧ ειδικού φόρτου και ΦΔΧ κοινού φόρτου.
- ΦΔΧ ειδικού φόρτου χαρακτηρίζονται τα οχήματα που φέρουν ειδικό αμάξωμα μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένο με το πλαίσιο, κατάλληλα για την υποδοχή και μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ομοειδών αγαθών ή υλικών και ακατάλληλων για την εκτέλεση άλλου έργου, όπως είναι τα πάσης φύσεως βυτιοφόρα, αυτοκίνητα μεταφοράς αυτοκινήτων, ζώων, κρεάτων, εμπορευματοκιβωτίων, αποβλήτων, ψυγεία, γερανοφόρα και μεταφοράς αίματος/πλάσματος.
- ΦΔΧ κοινού φόρτου χαρακτηρίζονται τα οχήματα που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή πραγμάτων ή γενικά αγαθών, τα οποία δεν απαιτούν ειδικού φόρτου όχημα για τη μεταφορά τους. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής μπορούν να φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό για τη φόρτωση και εκφόρτωση των διακινούμενων, με το όχημα, εμπορευμάτων.
- Η μετατροπή της κατηγορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων, κοινού ή ειδικού φόρτου, από μια κατηγορία σε άλλη είναι ελεύθερη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Όλες οι τελευταίες ειδήσεις μαζί με τις νεότερες ρυθμίσεις για τις εταιρείες μεταφορών δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Νοεμβρίου που κυκλοφορεί.