Στη σελίδα 114 του ΤΡΟΧΟΙ & TIR Νοεμβρίου που κυκλοφορεί δημοσιεύονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον περιορισμό του έργου των ειδικών τουριστικών λεωφορείων "Hop pn Hop off" καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότησή τους.