Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών Δημοσίας Χρήσης χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία είναι EURO 5 ή νεότερα (EURO 6).