Η απόφαση επανεξετάζεται και τίθενται νέοι όροι για τις άδειες διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών Ελλήνων και αλλοδαπών μεταφορέων. Έτσι, πέρα από τα συνήθη δικαιολογητικά (δρομολόγια,  τιμολόγια, ωράρια, συχνότητα, χάρτη, οχήματα):

1.- Πρέπει να δηλώνονται τα ακριβή σημεία αφετηρίας και στάσεων εντός τη ελληνικής επικράτειας και θα πρέπει ο μεταφορέας, στο σημείο της αφετηρίας να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφορείων και να παρέχει στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτα ανδρών και γυναικών(υποβάλλονται σχετικές έγκυρες υπεύθυνες δηλώσεις και συμβόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης θεωρημένα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του τόπου, που βρίσκεται ο εν λόγω χώρος).

2.- Απαγορεύεται πλήρως η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων.

3.- Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται δύνανται να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα, βάσει εγκύρου συμβολαίου μίσθωσης.

4.- Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται για χώρες εκτός Ε.Ε. είναι αντίστοιχα με αυτά των χωρών Ε.Ε.

5.- Οι άδειες που χορηγήθηκαν ανακαλούνται εφόσον σε βάρος του μεταφορέα ασκηθεί ποινική δίωξη για σοβαρές παραβάσεις.

Η απόφαση δημοσιεύεται αναλυτικά στο τεύχος Απριλίου που κυκλοφορεί.