Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στις Μεταφορές

Τετ, 28/03/2012 - 16:47

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Μεταφορές στη χώρα μας.

  • Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Απριλίου που κυκλοφορεί παρουσιάζονται περιληπτικά τα βασικά σημεία που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε
  1. για τη νομική μορφή των μεταφορικών επιχειρήσεων,
  2. για τα φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο και
  3. για τις ΙΜΕ-ΕΠΕ που δεν μπορούν να ιδρυθούν μετά το 2010
  4. για το ποιοι δικαιούνται Άδεια Οδικών Μεταφορών και την αντίστοιχη εισφορά για την απόκτησή της
  5. για την οικονομική επιφάνεια που απαιτείται
  6. για τη μεταβίβαση ΦΔΧ και πολλά ακόμα χρήσιμα.