Τροχοί & TIR

Επιλογή Θαλάμου και Ψυκτικού Μηχανήματος

για τη Μεταφορά Υπερκατεψυγμένων (Βαθείας Κατάψυξης) και Κατεψυγμένων Προϊόντων Σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία ATP για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων, προβλέπεται ο ειδικός εξοπλισμός που συ
Παρασκευή 27/04/2012 - 16:20
Κοινοποίηση στα Social Media

για τη Μεταφορά Υπερκατεψυγμένων (Βαθείας Κατάψυξης) και Κατεψυγμένων Προϊόντων

Σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία ATP για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων, προβλέπεται ο ειδικός εξοπλισμός που συνίσταται στο θάλαμο και στο ψυκτικό μηχάνημα ή στο βυτίο και το ψυκτικό μηχάνημα στην περίπτωση μεταφοράς υγρών τροφίμων. Η ίδια συμφωνία προβλέπει επίσης τον εξοπλισμό αλλά και τις συνθήκες θερμοκρασίας που πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη μεταφορά υπερκατεψυγμένων (βαθείας κατάψυξης) και κατεψυγμένων τροφίμων, θέμα που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ψυγειομεταφορείς, ανεξάρτητα αν πραγματοποιούν διεθνείς ή εθνικές μεταφορές. Έτσι, λοιπόν, για τη μεταφορά των υπερκατεψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων, ο μεταφορικός εξοπλισμός πρέπει να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε κατά την διάρκεια της μεταφοράς η υψηλότερη θερμοκρασία των τροφίμων σε οποιοδήποτε σημείο του φορτίου να μην υπερβαίνει την αναφερόμενη θερμοκρασία.Όλοι οι κανονισμοί για τις ανώτατες θερμοκρασίες, την παρακολούθησή της, τις προδιαγραφές συσκευής μέτρησης, τις ανοχές και τα διακριτικά των θαλάμων καταγράφονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαΐου που κυκλοφορεί.

Στο ίδιο τεύχος #289

PreviousNext