Πιο συχνά από ΚΤΕΟ τα ελαφρά επαγγελματικά

Τετ, 01/08/2012 - 00:00
Πιο συχνά από ΚΤΕΟ τα ελαφρά επαγγελματικά

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων για αυστηρότερους και συχνότερους τεχνικούς ελέγχους ανάλογα με την ηλικία και τον ετήσιο αριθμό χιλιομέτρων, που σημαίνει ότι θα αυξηθεί η συχνότητα τεχνικού ελέγχου των παλαιότερων οχημάτων και τα οχήματα με πολλά χιλιόμετρα θα υποβάλλονται κάθε χρόνο σε τεχνικό έλεγχο, όπως συμβαίνει σήμερα με τα ταξί και τα ασθενοφόρα.

Για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού ελέγχου που ισχύει σήμερα θεωρείται υπερβολικά μικρή για να εξασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται ελαττώματα.

Η πρόταση αυξάνει τα ελάχιστα πρότυπα συχνότητας των περιοδικών τεχνικών ελέγχων (ΠΤΕ) για τρεις κατηγορίες οχημάτων: Αυτοκίνητα ο πρώτος έλεγχος μετά από 4 έτη, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια σε ετήσια βάση (ελάχιστο πρότυπο 4-2-1 αντί 4-2-2 σήμερα) Αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα επαγγελματικής χρήσης έως 3,5 τόνων που φθάνουν την ημερομηνία του πρώτου τεχνικού ελέγχου (μετά από 4 έτη) αριθμό χιλιομέτρων άνω των 160.000 χλμ. θα ελέγχονται κάθε χρόνο μετά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο (4-1-1 αντί 4-2-2 σήμερα).

Με την ίδια πρόταση η Επιτροπή ζητά την καθιέρωση τεχνικού ελέγχου για τις μοτοσικλέτες και τα δίκυκλα γενικότερα.