Τροχοί & TIR

Δυσκολότερη η απόδειξη της «Οικονομικής Επιφάνειας»

Με νεότερη εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Μεταφορών στις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας επανέρχεται στο θέμα των τραπεζικών βεβαιώσεων για την ύπαρξη καταθέσεων και ορίζει ότι «Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας οδικού μεταφορέα υποβάλλεται βεβαίωση τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, τότε, εάν ο μεταφορέας υποβάλλει βεβαιώσεις από περισσότερες από μια τράπεζες, οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί την ίδια ημέρα ώστε να αποδεικνύεται η ταυτόχρονη ύπαρξη του συνολικού ποσού και να αφορούν ατομικούς και όχι κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς του οδικού μεταφορέα».
Σάββατο 01/09/2012 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με νεότερη εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Μεταφορών στις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας επανέρχεται στο θέμα των τραπεζικών βεβαιώσεων για την ύπαρξη καταθέσεων και ορίζει ότι «Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας οδικού μεταφορέα υποβάλλεται βεβαίωση τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, τότε, εάν ο μεταφορέας υποβάλλει βεβαιώσεις από περισσότερες από μια τράπεζες, οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί την ίδια ημέρα ώστε να αποδεικνύεται η ταυτόχρονη ύπαρξη του συνολικού ποσού και να αφορούν ατομικούς και όχι κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς του οδικού μεταφορέα».

PreviousNext