Τροχοί & TIR

Δεν σπάνε σε ποσοστά οι νέες άδειες – οι παλιές συνεχίζουν να μεταβιβάζονται

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι και η διευκρίνιση του υπουργείου ότι οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ που χορηγούνται βάσει του ν. 3887/2010 (αρχική χορήγηση), είναι ακέραιες. Ο ν. 3887/2010 δεν προβλέπει την αρχική χορήγηση ποσοστού αδείας ΦΔΧ. Εξακολουθεί να είναι δυνατή η πώληση, γονική παροχή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση ποσοστού παλαιάς αδείας ΦΔΧ είτε σε παλαιές είτε σε νεοεισερχόμενες στο επάγγελμα μεταφορικές επιχειρήσεις.
Σάββατο 01/09/2012 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι και η διευκρίνιση του υπουργείου ότι οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ που χορηγούνται βάσει του ν. 3887/2010 (αρχική χορήγηση), είναι ακέραιες. Ο ν. 3887/2010 δεν προβλέπει την αρχική χορήγηση ποσοστού αδείας ΦΔΧ. Εξακολουθεί να είναι δυνατή η πώληση, γονική παροχή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση ποσοστού παλαιάς αδείας ΦΔΧ είτε σε παλαιές είτε σε νεοεισερχόμενες στο επάγγελμα μεταφορικές επιχειρήσεις.

PreviousNext