Σχολικά Λεωφορεία: Νέες προδιαγραφές

Σάβ, 01/06/2013 - 00:00

Ειδικές προδιαγραφές θα ισχύουν στο εξής για τις ζώνες ασφαλείας, τα καθίσματα και τις αγκυρώσεις ζωνών – καθισμάτων που τοποθετούνται σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των μεταφερόμενων νηπίων και μαθητών. Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουνίου που κυκλοφορεί.