Μεταφορές κοτόπουλων στην Ήπειρο

Ο συντάκτης του Τ&Τ, Παύλος Μαυρομύτης παρακολουθεί μεταφορά κοτόπουλων με Δ.Χ. φορτηγό συρόμενο από τα κοτοστάσια της Ηπείρου στο εργοστάσιο της γνωστής εταιρείας Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ και καταγράφει στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί τις συνθήκες και τη διαδικασία του δρομολογίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή οδηγική δεξιοτεχνία.