Διαβάστε στο τεύχος Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση του πιστοποιητικού οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR, μετά και την έκδοση του νέου εγχειριδίου "Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" καθώς και τον πίνακα ταξινόμησης της ύλης και των θεμάτων.