εξετάσεις | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

εξετάσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία της τετραήμερης επιμόρφωσης των υπαλλήλων – εξεταστών του υπ. Μεταφορών

Στο θρανίο και οι εξεταστές

Ξεκίνησε η διαδικασία της τετραήμερης επιμόρφωσης των υπαλλήλων – εξεταστών του υπ.

Οι οδηγοί λεωφορείων θα ξαναδίνουν εξετάσεις

Σε αναστολή παραμένει η ισχύς του άρθρου 36 του νόμου 4530/18 (ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο), καθώς ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, αλλά στο μεταξύ, η πληθώρα των εγκυκλίων που έχει εκδοθεί για τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης και τις ανανεώσεις αυτών προκαλεί σύγχυση μετ
Επισημαίνεται, ακόμη ότι οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις από την 27η Φεβρουαρίου 2018 και εξής οφείλουν να είναι υγιείς βάσει των ιατρικών εξετάσεων που καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ. οικ Α 79574/5488/16 υ.α. που θα αποδεικνύεται µε την προσκόμιση του οριζόμενου σε αυτήν Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας µε τον χαρακτηρισμό ως "ΙΚΑΝΟΣ" για οδήγηση Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου.

Ιατρικό Πιστοποιητικό άδειας οδήγησης ταξί ή εκμισθωμένου ΕΙΧ

Παροχή διευκρινήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκµισθωµένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν.4093/2012 (Α’ 222) παρέχει το υπ.
εξεταζόμενος υποψήφιος μεταφορέας λάμβανε πληροφορίες και οδηγίες μέσω ενός μικροσκοπικού ακουστικού συνδεδεμένου με το κινητό του τηλέφωνο.

Στο αυτόφωρο εξεταζόμενοι για την άδεια οδικού μεταφορέα

Την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας ζήτησε η Περιφέρεια Αττικής για τη διερεύνηση περιστατικού που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων για την άδεια οδικού μεταφορέα.

Διαφορετική, ανάλογα με την κατηγορία του Μηχανήματος, είναι η εξεταστέα ύλη και το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για τους υποψήφιους χειριστές Μ.Ε.

Η διαδικασία εξετάσεων για τους χειριστές Μ.Ε.

Οι άδειες της ειδικότητας 5 οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω και οι οποίες αφορούν στο ΜΕ 5.5, αφορούν επίσης και στο χειρισμό του ΜΕ 5.6.

Διαβάστε στο τεύχος Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση του πιστοποιητικού οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR, μετά και την έκδοση του νέου εγχειριδίου "Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" καθώς και τον πίνακα ταξινόμησης της ύλης και των θεμάτων.

Εξετάσεις ADR: Τι θα σας ρωτήσουν για την ανανέωση του πιστοποιητικού

Διαβάστε στο τεύχος Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση του πιστοποιητικού οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR, μετά και την έκδοση του νέου εγχειριδίου "Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" καθώς και τον πίνακα ταξινόμησης της ύλης και των θεμάτων.