Η ασφαλής φόρτωση και μεταφορά αδιάσπαστων φορτίων σε ρυμουλκούμενα οχήματα παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου και μάζας των εν λόγω αντικειμένων, τα οποία πρέπει να προσδεθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέξουν και να αποσβέσουν ροπές και δυνάμεις που προκύπτουν κατά τη μεταφορά. Βαρέα και αδιάσπαστα φορτία χαρακτηρίζονται τα μάρμαρα, τα container, οι κουλούρες σιδήρου (τσέρκια), οι σιδηροδοκοί, πολλά μηχανήματα έργων κ.α., τα οποία εντάσσονται στις νομικές διατάξεις περί μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους και ύψους και δεν ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών μεταφορών. Στο τεύχος Δεκεμβρίου καταγράφουμε ανά περίπτωση φορτίου όλα όσα πρέπει να λάβει υπόψη του ο οδηγός προτού προχωρήσει στη φόρτωση και μεταφορά βαρέων και αδιάσπαστων φορτίων,