Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών παρουσίασε αύξηση 8,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016, έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2016 προς το 2015.

Επίσης, ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2016, έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2016 προς το 2015.

Αντίθετα, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές παρουσίασε μείωση 13,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2016, κατά το οποίο δεν είχε σημειωθεί καμία μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές παρουσίασε αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2016, έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2016 προς το 2015.