Οι τρόποι ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όχι μόνο κατά τη φόρτωση/ εκφόρτωση και μεταφορά, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους παρουσιάστηκαν στη διάρκεια ενημερωτικής εσπερίδας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Logistics με θέμα «Διαχείριση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων: Αποθήκευση, Συσκευασία, Μεταφορά, Νομοθεσία».

Απευθύνοντας χαιρετισμό στους προσκεκλημένους ο πρόεδρος της EEL Νίκος Ροδόπουλος επεσήμανε τη βαρύτητα που αποδίδει η Ελληνική Εταιρεία Logistics στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων. Στη σημασία εξάλλου της εκδήλωσης αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, ενώ ο πρόεδρος του ΠΣΣΑΜΕΕ Χρήστος Σερετίδης επικεντρώθηκε στη συμβολή των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς εμπορευμάτων στον τομέα της διακίνησης και αποθήκευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευρωπαϊκή σύμβαση ADR που διέπει τις διεθνείς και εθνικές οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και ό,τι αυτή συνεπάγεται σε υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και ευθύνες. Έγινε ο διαχωρισμός των επικίνδυνων εμπορευμάτων ανά κατηγορία και παρουσιάστηκε η σήμανση που χαρακτηρίζει το καθένα απ’ αυτά. Στις υποχρεώσεις, στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες όσων διαχειρίζονται επικίνδυνα εμπορεύματα αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Χαραλαμπόπουλος, σύμβουλος φόρτωσης στο Group Science ΟΕ.

Το λόγο πήρε κατόπιν ο κ. Κώστας Σαρρής, ο οποίος με την ιδιότητά του ως Supply Chain Manager της εταιρείας Resoul Α.Ε. (αντιπροσωπεύει τα προϊόντα Camping Gaz) έκανε μια πρακτική προσέγγιση της διαχείρισης επικίνδυνων προϊόντων τόσο στο κομμάτι της μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, όσο και της αποθήκευσης. «Οι σύγχρονες προκλήσεις στη μικτή αποθήκευση επικίνδυνων χημικών», ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κ. Φίλιππος Καλαμπόκης, DG Officer της εταιρείας Synergy Α.Ε. Επίσης, η εμπορική διευθύντρια της ίδιας εταιρείας (Synergy A.E.) κα. Ελένη Μπίτσιου αναφέρθηκε στη διακίνηση των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με χερσαία και θαλάσσια μέσα.

Για τη «Διαχείριση του Κύκλου Ζωής των Επικίνδυνων Χημικών» μίλησε ο κ. Παναγιώτης Δρούγκας, σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Ακολούθησε ο κ. Ν. Μπάκας ο οποίος αναφέρθηκε στο σύστημα οδικής ασφάλειας και πώς αυτό βοηθάει τις εταιρείες. Την εσπερίδα έκλεισαν η κα. Ευδοκία Ευαγγελάτου Χημικός και ο κ. Ηλίας Πάσιος Mηχανικός του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων & Ευπαθών Τροφίμων Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οι οποίοι εστίασαν στη νομοθεσία των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στις οδικές μεταφορές. Αναφέρθηκαν αναλυτικά στη νομοθεσία που διέπει τα επικίνδυνα εμπορεύματα, τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς και τον επιμερισμό της ευθύνης στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μίλησαν επίσης για την πιστοποίηση που οφείλουν να έχουν οι οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα και πώς την αποκτούν, καθώς και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα οχήματα για τέτοιου είδους μεταφορές. Ανάμεσα στα άλλα, οι αρμόδιοι του υπουργείου έδωσαν και την είδηση ότι η ADR 2017, η οποία θα διέπει τις μεταφορές επικίνδυνων φορτίων για την επόμενη διετία, αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.