Μετά από πολύμηνες έρευνες στη βάση συγκεκριμένων καταγγελιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στη διαπίστωση ότι η κυβέρνηση της Κίνας επιδοτεί σε μεγάλο ποσοστό τα εξαγόμενα προς την Ε.Ε. ελαστικά λεωφορείων και φορτηγών ακόμη και τα αναγομωμένα.

Επιπλέον, οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτών των ελαστικών είχαν ευνοϊκή πιστοληπτική μεταχείριση με προτιμησιακά δάνεια και κατευθυνόμενες πιστώσεις τόσο από κρατικές όσο και ιδιωτικές τράπεζες. Εντυπωσιακό μάλιστα είναι το γεγονός που αποκάλυψε η έρευνα, ότι δηλαδή οι επιδοτήσεις δίδονταν και για τις προμήθειες των πρώτων υλών, ενώ υπήρχαν απαλλαγές στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο νερό κ.λ.π. Επιπλέον διαπιστώθηκαν μειώσεις του φόρου εισοδήματος και φορολοαπαλλαγές, επιστροφές εισαγωγικών δασμών και απαλλαγές από την καταβολή ΦΠΑ καθώς και επιστροφές.

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε μια αναφορά σχετικά με την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων, στο οποίο αναλύονται όλα τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων από διαθέσιμες πηγές εκτός της καταγγελίας.

Καταλήγοντας η Επιτροπή αναφέρει: «Τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι καταγγέλλοντες καταδεικνύουν ότι ο όγκος και οι τιμές του εισαγόμενου υπό έρευνα προϊόντος έχουν, μεταξύ άλλων συνεπειών, επηρεάσει αρνητικά τις ποσότητες που πωλούνται και το μερίδιο της αγοράς του ενωσιακού (ΕΕ) κλάδου παραγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων και της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής».

Καταγραφή εισαγωγών και επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο ορίζει στα τελωνεία της κάθε χώρας μέλους της Ε.Ε. να καταγράψουν τα εισαγόμενα από την Κίνα ελαστικά για 9 μήνες, από το Φεβρουάριο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 προκειμένου να επιβληθούν και αναδρομικά για τις εισαχθείσες ποσότητες οι δασμοί αντιτάμπινγκ όπως αυτοί θα οριστικοποιηθούν στο διάστημα που απομένει μέχρι τον προσεχή Οκτώβρη, το αργότερο.

Πληροφορίες του περιοδικού Τ.Τ. αναφέρουν ότι οι δασμοί αντιντάμπινγκ που θα επιβληθούν θα είναι ιδιαίτερα υψηλοί καθώς θα ληφθούν υπόψη τόσο οι κινέζικες επιδοτήσεις (ντάμπινγκ), όσο και οι τυχόν υποτιμολογήσεις που γίνονται επί της πραγματικής αξίας των εισαγόμενων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων. Εκτιμάται ότι το αντιντάμπινγκ θα καθοριστεί με βάση το πόρισμα για το ντάμπινγκ (επιδοτήσεις Κίνας) το οποίο είναι της τάξης του 74% - 152% καθώς και με το μέσο περιθώριο πωλήσεων με υποτιμολόγηση της τάξης του 26% - 37%.

Το ποσό της πιθανής μελλοντικής οφειλής ορίζεται στο επίπεδο της υποτιμολόγησης που εκτιμάται με βάση τα στοιχεία των καταγγελιών στο 26% - 37% κατ’ αξία ανάλογη της αξίας εισαγωγής CIF του προϊόντος. Εδώ να επαναλάβουμε, ότι ο κανονισμός της Ε.Ε. αφορά στην εισαγωγή νέων και αναγομωμένων ελαστικών επισώτρων για φορτηγά ή λεωφορεία στην Ένωση, με δείκτη φορτίου άνω του 121, που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 4011 20 90 και ex 4012 12 00 (κωδικός TARIC 4012 12 00 10) και κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του περιοδικού Τ.Τ. αρκετοί εισαγωγείς κινέζικων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην ελληνική αγορά, θα στραφούν σε κατασκευαστές ελαστικών άλλων χωρών της Ανατολικής Ασίας αλλά και σε κατασκευαστές χωρών εκτός Κίνας οι οποίοι όμως αποτελούν εταιρείες κινέζικων συμφερόντων.