Τεύχος #359- Μάρτιος 2018

Διαβάστε αυτό το Μήνα - Τεύχος #359

Οι Σουηδοί πέτυχαν να συνδυάσουν την αποδοτικότητα του οχήματος με μια σειρά πλεονεκτημάτων που ικανοποιούν τους αυτοκινητιστές, όπως η οδική συμπεριφορά, η ασφάλεια, αλλά και η εκμετάλλευση του οχήματος με τις 51 θέσεις επιβατών, στοιχεία που το καθιστούν ελκυστικό τόσο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όσο βέβαια και για τις υπεραστικές γραμμές των ΚΤΕΛ.