Στο εργοστάσιο κινητήρων της Ford στο Ντάγκεναμ της Μ. Βρετανίας, χρησιμοποιούνται κάμερες εγκατεστημένες σε drones για να επιθεωρούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια ανυψωτικά μηχανήματα, δίκτυα σωλήνων - αγωγών και τμήματα της οροφής.

Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνταν μέχρι τώρα με αυτόματα επεκτεινόμενες πλατφόρμες και σκαλωσιές, με το προσωπικό να είναι αναγκασμένο να σκαρφαλώνει σε ύψη έως και 50 μέτρων. Για την ολοκλήρωση της επιθεώρησης κάθε περιοχής απαιτούνταν 12 εργάσιμες ώρες. Πλέον, το προσωπικό συντήρησης χειρίζεται από την ασφάλεια του εδάφους drones εξοπλισμένα με κάμερες GoPro.

Με αυτή τη μέθοδο, η κάθε περιοχή επιθεωρείται σε μόλις 12 λεπτά και ολόκληρη η μονάδα παραγωγής μπορεί να καλυφθεί σε μία ημέρα. Χάρη στην οικονομία χρόνου, η ομάδα του εργοστασίου μπορεί να πραγματοποιεί συχνότερους ελέγχους χωρίς παύση εργασιών για να εγκαταστήσει σκαλωσιές, με τα οφέλη που αφορούν στην ασφάλεια του προσωπικού να είναι προφανή. Τα drones της Ford είναι επίσης ρυθμισμένα για να επιθεωρούν τις σωληνώσεις, να εντοπίζουν διαρροές και να ελέγχουν τον εξοπλισμό. Η εταιρεία, αξιολογεί τώρα τη δυνατότητα χρήσης αυτής της τεχνολογίας και σε άλλες περιοχές.