Πιστοποίηση ποιότητας και περιβάλλοντος για τη GRANTEX

Σάβ, 08/12/2018 - 20:00

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η GRANTEX, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015, από το διεθνή φορέα πιστοποιήσεων TUV Nord ως αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ταυτόχρονα, επαναπιστοποιήθηκε το σύστημα ποιότητας της εταιρείας, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015. Μάλιστα, το σύστημα ποιότητας της GRANTEX, σε σχετική συγκριτική αξιολόγηση που διενεργεί ο TUV Nord, κατατάχτηκε ανάμεσα στα κορυφαία για το 2018.

Να σημειωθεί ότι η διαχείριση ποιότητας είναι η βάση της ανάπτυξης για μια εταιρεία και πως η ανάπτυξη ισοδυναμεί με την ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων που επιφέρουν οι συνεχείς αλλαγές. Έτσι, μια σωστή λειτουργική διαχείριση ποιότητας, δημιουργεί την απαραίτητη δομή για την ανάπτυξη και παράλληλα ενισχύει τις συνθήκες εμπιστοσύνης στις σχέσεις της εταιρείας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.