Εκπαίδευση εργαζομένων: ένα εργαλείο διαρκούς βελτίωσης στην εποχή του Ιndustry 4.0

Τετ, 19/06/2019 - 08:00

Θετικό βήμα στην εξεύρεση εκπαιδευμένου προσωπικού αποτελεί η πρωτοβουλία του Supply Chain Institute να εκπαιδεύσει εργαζόμενους στα Logistics όχι μόνο σε τεχνικούς τομείς (hard skills) αλλά και σε διοικητικές, επικοινωνιακές, οργανωτικές, managerial και εν γένει δεξιότητες που σαν απαραίτητα ποιοτικά στοιχεία κερδίζουν έδαφος στο εν λόγω επαγγελματικό περιβάλλον.

Στη χώρα μας ο εργαζόμενος εκπαιδεύεται κατά μέσο όρο 94 ώρες το χρόνο, δηλαδή περίπου 12 μέρες το έτος, ενώ βρίσκεται στο μέσο των ωρών εκπαίδευσης των εργαζομένων των Ευρωπαϊκών χωρών, με πρώτες στην ιεραρχία τη Σλοβενία στις 168 και την Ισπανία να έπεται στις 125 ώρες. Στον αντίποδα, την ελάχιστη εκπαίδευση λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στη Ρουμανία με 48 ώρες ετησίως. Στην εποχή μας, αυτή του Industry 4.0 -και για τον κλάδο μας την εποχή Logistics 4.0 θα λέγαμε πως η εκπαίδευση γίνεται πιο απαραίτητη από ποτέ, εφόσον οι εξελίξεις που πηγάζουν από την τεχνολογική επανάσταση, επιφέρουν μεγάλες αλλαγές σε μικρό χρόνο. Άλλωστε στο ερώτημα «Ποια είναι τα προβλήματα που συναντάτε συχνότερα στη διοίκηση ανθρώπων στα Logistics;» που έγινε στο πρόσφατο συνέδριο Human Asset Management in Logistics, οι σύνεδροι ψήφισαν (54%) ως πρώτο πρόβλημα την εύρεση προσωπικού με κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες. Αυτό για να ξεπεραστεί είναι σαφές ότι απαιτείται διαρκής εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, σε ένα διαρκώς και ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον, οι οργανισμοί καλούνται να αλλάξουν και να προσαρμοστούν, διαφορετικά τίθεται σοβαρό θέμα για την επιβίωσή τους. Αυτή η προσαρμογή πρέπει να βρει αρωγό της και υποστηρικτή τον εργαζόμενο. Η εκπαίδευση μπορεί – και συνήθως επιβάλλεται- να έχει πολυδιάστατες μορφές όπως το on the job training, η βιωματική εκπαίδευση, η σεμιναριακή εκπαίδευση, ενώ η διεξαγωγή εξέτασης μετά την εκπαίδευση αποτελεί ένα εργαλείο που κάνει τον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει με εντονότερη αφοσίωση και περισσότερο ενδιαφέρον την εκπαίδευση, να επαναλάβει την πληροφορία και επομένως να την κάνει κτήμα του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ειδικότητες Διαπίστευσης

Όμως κατά πόσο οι εργαζόμενοι κυρίως οι “blue collars” στην πρώτη γραμμή έχουν πειστεί ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για το δικό τους, προσωπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; To κλειδί είναι να αναγνωρίσουν ότι η εκπαίδευση και κατ’ επέκταση η γνώση αποτελεί «προίκα» τους, την οποία θα «εξαργυρώσουν» στο μέλλον με την προαγωγή τους στην εταιρεία ή ακόμα και σε μία επαγγελματική μεταγραφή. Πρέπει λοιπόν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να φτάσουν στο σημείο να διεκδικούν την εκπαίδευσή τους και την πιστοποίηση των γνώσεών τους και των δεξιοτήτων τους. Όταν ένας εδραιωμένος και καταξιωμένος φορέας δίνει αυτή τη δυνατότητα, τούτο αποτελεί ένα επαγγελματικό εφόδιο ανέλιξης στην ιεραρχία και μία εγγύηση για κάθε προϊστάμενο. Οι υπεύθυνοι στο Supply Chain Institute, διέγνωσαν έγκαιρα στην αγορά την ανάγκη πιστοποίησης προσώπων (επαγγελματιών εφοδιαστικής αλυσίδας) που εργάζονται στην πρώτη γραμμή. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που κατά κανόνα δεν έχουν πτυχία ή μεταπτυχιακούς τίτλους και οι επαγγελματικές τους γνώσεις όπως και η εμπειρία τους δεν απεικονίζονται σε κανένα δίπλωμα. «Μελετήσαμε τις ανάγκες της αγοράς, τον ανταγωνισμό και προχωρήσαμε στις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε το Supply Chain Institute (έχοντας αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο ταυτόχρονα ικανοποιεί και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024:2012) να γίνει Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)», αναφέρει η κα. Μαριτίνα Λάμπρου, διευθύντρια του Supply Chain Institute. Ως αρχή οι 4 ειδικότητες που πιστοποιούνται για τις γνώσεις και την επαγγελματική τους επάρκεια είναι: Διευθυντής Αποθήκης, Εργοδηγός Αποθήκης, Αποθηκάριος, Υπάλληλος Γραφείου Αποθήκης.

Η πρώτη σειρά εξετάσεων έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο. Ας μην ξεχνάμε ότι στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η φράση «ότι δηλώσεις είσαι» έχει ξεπεραστεί και ο κάθε επαγγελματίας χρειάζεται χαρτιά που να αποδεικνύουν τις δεξιότητές του.