Εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (“MSc in Supply Chain Management”) του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής και ειδικότερα στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τη Διοίκηση Logistics των επιχειρήσεων και των οργανισμών

Ειδικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

  • Την απόκτηση γνώσεων και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  • Την ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων που απαιτεί το γνωστικό πεδίο της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

  • Την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων ως στελέχη κατάλληλα τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.

Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων, που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής.

Διαβάστε περισσότερα για το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο τεύχος Νοεμβρίου (379) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.