Φορτοεκφόρτωση – Διακίνηση – Αποθήκευση

Ενημέρωση προς τους αυτοκινητιστές και μέλη της Ο.Φ.Α.Ε. παρείχε με μήνυμά του ο ΟΛΠ σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Κέντρο Εφοδιαστικής του λιμένα, καθώς και το τιμολόγιο για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων Γενικού Φορτίου.

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

381_foto_36-1_0_0.jpg

381_foto_36-2_0_0.jpg

381_foto_36-3_0.jpg

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

381_foto_36-4_1_0.jpg

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

381_foto_36-5_1_0.jpg

381_foto_36-6_0.jpg

381_foto_36-7_0.jpg

381_foto_36-8_0.jpg

Διαβάστε αναλυτικά τις χρεώσεις του ΟΛΠ, στο τεύχος Ιανουαρίου (381) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.