Στη διάθεση του πληρώματος βρίσκεται η θέση του συνοδού των υπεραστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την απόφαση 37492/1795/2003, η οποία επανήλθε με τον πρόσφατο ν. 4663/20. Απαγορεύεται, δηλαδή, η χρήση της θέσης του συνοδηγού από επιβάτη.

Το αιτιολογικό της απόφασης εστιάζεται στην ασφάλεια των επιβατών. Επειδή η συγκεκριμένη θέση είναι πτυσσόμενη, αν μεν είναι σε ανάκλιση επάνω, δεν εμποδίζει τη διέλευση των επιβατών και την αποβίβασή τους από την μπροστινή πόρτα. Αν όμως είναι κατεβασμένη, δηλαδή σε χρήση από επιβάτη, τότε εμποδίζεται η έξοδος των επιβατών με επιπτώσεις στην ασφάλειά τους.

Υπενθυμίζεται, ότι «πρέπει να υπάρχει θέση συνοδού (συνοδηγού ή εισπράκτορα), ο οποίος λογίζεται ως μέλος του πληρώματος» σύμφωνα με την απόφαση 37492/1795/2003, η οποία καθορίζει τον τύπο και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπεραστικών λεωφορείων.