Τροχοί & TIR

Φορτιστές ηλεκτρικών σε περιοχές Natura

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πρόσφατη εγκύκλιό του διευκρινίζει ότι είναι δυνατή η στάθμευση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και η φόρτισή τους σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές.
Τρίτη 04/04/2023 - 12:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πρόσφατη εγκύκλιό του διευκρινίζει ότι είναι δυνατή η στάθμευση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και η φόρτισή τους σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές. Το κείμενο της εγκυκλίου ακολουθεί:

«Δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν παράγουν αέριους ρύπους και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ούτε κατά την κίνηση ούτε κατά τη στάθμευση/επαναφόρτισή τους, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης και η σχετική οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών με μηδενικούς ρύπους και ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους CO2) σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 [(συμπεριλαμβανομένων των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.), των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)], όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και στάθμευση οχημάτων.

PreviousNext