Τροχοί & TIR

Επανάληψη διευκρίνισης από υπ. Εργασίας: Χωρίς κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος η αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά...

Ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγού ή λεωφορείου είτε αυτό είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης δεν έχουν υποχρέωση να καταθέσουν το επαγγελματικό τους δίπλωμα (άδεια οδήγησης) προκειμένου να υποβάλλουν αίτ
Τρίτη 04/04/2023 - 13:21
Κοινοποίηση στα Social Media

Ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγού ή λεωφορείου είτε αυτό είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης δεν έχουν υποχρέωση να καταθέσουν το επαγγελματικό τους δίπλωμα (άδεια οδήγησης) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, έστω και αν έχουν ξεπεράσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, αναφέρει σημερινή (04/04/23) διευκρινιστική εγκύκλιος του υπ. Εργασίας προς τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Αλλά την ίδια στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι, οδηγοί και αυτοκινητιστές, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4850/2021 που ορίζει ότι «η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη» και ότι «η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη».

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής του ως επαγγελματία οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησής του. Οι ασφαλισμένοι που κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων (δηλαδή σύνταξη μειωμένη και καταβολή εισφορών για το εισόδημα από την απασχόληση).

PreviousNext