Ακόμα ένα βήμα για τον δρόμο Ιωάννινα-Κακαβιά

Παρ, 10/11/2023 - 14:15

Συγκροτήθηκε σήμερα, 10/11/23, η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά», το οποίο έργο έχει περάσει από «σαράντα κύματα» με συνεχείς και επαναλαμβανόμενες μελέτες, ακυρώσεις, προκηρύξεις, επαναπροκηρύξεις κ.λπ.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι από το 2009 έχουν ολοκληρωθεί οι διάφορες μελέτες, όπως η περιβαλλοντική, και φάνηκε, τότε, ότι το έργο θα προχωρούσε, αλλά και πάλι σκόνταψε.

Το 2021 το τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά, ως επέκταση της Ιόνιας Οδού χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού Επιπέδου και εγκρίθηκε η ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τον Ιανουάριο του 2023 εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 310.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και ιδιαίτερα το τεύχος της Διακήρυξης, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα) των προσφορών για τον υπόψη Διαγωνισμό έχει οριστεί η Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Το έργο

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη μελέτη και κατασκευή των κάτωθι:

∙ Ολοκλήρωση του Ανισόπεδου Κόμβου Εγνατίας (Κ0).

∙ Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα "Ανισόπεδος κόμβος Ιόνιας Οδού με Εγνατία Οδό έως Ανισόπεδο κόμβο Καλπακίου μήκους 46,4 km (Χ.Θ. 4+800 – Χ.Θ. 51+237,37) με την κατασκευή έξι (6) ανισόπεδων κόμβων:

1. Ανισόπεδος Κόμβος Κοσμηράς - Ασβεστοχωρίου (Κ1).

2. Ανισόπεδος Κόμβος Γραμμενοχωρίων (Κ2).

3. Ανισόπεδος Κόμβος Πασσαρώνος (Κ3) (Προαίρεση 1).

4. Ανισόπεδος Κόμβος Ζίτσας (Κ4) .

5. Ανισόπέδος Κόμβος Καρυών (Κ5).

6. Ανισόπεδος Κόμβος Καλπακίου (Κ6).

Ως προαίρεση, περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του τμήματος Καλπάκι - Κακαβιά, μήκους 23,11 χλμ.