Τροχοί & TIR

Ακτίνες Χ για φορτηγά και στους Ελληνικούς Αυτοκινητοδρόμους

Πότε θα τεθούν σε λειτουργία - προδιαγραφές
Τρίτη 07/11/2023 - 15:15
Κοινοποίηση στα Social Media
δρόμος, αυτοκίνητα, φορτηγά,

Επεκτείνεται και στους αυτοκινητοδρόμους ο έλεγχος των οχημάτων με ακτίνες Χ που μέχρι σήμερα συναντούσαμε στις συνοριακές διελεύσεις.


Το ΤΑΙΠΕΔ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε προκαταρκτική διαβούλευση με σκοπό την προετοιμασία διαδικασίας ανάθεσης συμβάσης για την προμήθεια αυτοκινούμενων συστημάτων ανίχνευσης οχημάτων με ακτίνες Χ, που θα καλύπτει τις ανάγκες της ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς).


Στις απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων:

«Η τεχνολογία και τα οχήματα συστημάτων ακτίνων Χ που θα προταθούν πρέπει να διασφαλίζουν υψηλή ευελιξία και επιχειρησιακή ταχύτητα στους ελέγχους που διενεργεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, το σύστημα πρέπει να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να καλύπτει δειγματοληπτικά το σύνολο του ελληνικού οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινητόδρομων με όσο το δυνατόν περισσότερα δυνητικά σημεία ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς για τη θέση του ελέγχου. 

Επίσης, το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει δυναμικά το σημείο του ελέγχου εντός ακόμα και της ίδιας της βάρδιας ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής ή εφόσον κρίνει ότι το σημείο ελέγχου έχει γίνει αντιληπτό και πρέπει άμεσα να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. 

Το σύστημα πρέπει συνεπώς να κινείται γρήγορα από περιοχή σε περιοχή με πολύ μικρούς χώρους setup και μεταφοράς. Το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) προς διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου Συστήματος και με τα θεσμοθετημένα όρια».


Τα αυτοκινούμενα αυτά συστήματα ακτίνων Χ αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία κατά το τέλος του 2024.
 

PreviousNext