Τροχοί & TIR

Αλβανικά ταξί. Η είσοδός τους στην Ελλάδα

Μετά από ερώτημα των συνοριακών τελωνειακών αρχών σχετικά με τη νομιμότητα της εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από αλλοδαπά Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα
Πέμπτη 06/04/2023 - 12:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά από ερώτημα των συνοριακών τελωνειακών αρχών σχετικά με τη νομιμότητα της εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από αλλοδαπά Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, το υπ. Μεταφορών παρείχε την παρακάτω ενημέρωση που αφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Γνωστοποιείται, λοιπόν, ότι για τη μεταφορά προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από μισθωμένα αλβανικά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, εφαρμογή έχουν οι ρυθμίσεις του νόμου 2801/2000 (άρθρο 8) που ορίζουν ότι:

α. Αλλοδαπά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές επιβατών, που επιβιβάζονται από τη χώρα προέλευσής τούς με προορισμό την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν επιβάτες από οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελλάδας με προορισμό εντός ή εκτός αυτής, εκτός κι αν πρόκειται για την επιστροφή των ιδίων προσώπων που μετέφεραν κατά την είσοδό τούς. 

β. Για τον σκοπό αυτόν, τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν το διεθνές σήμα αναγνώρισής τους και οι οδηγοί επιδεικνύουν τα έγγραφα κυκλοφορίας τους και υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση επιβατών, με πλήρη στοιχεία τους, η οποία θεωρείται από το τελωνείο εισόδου και τηρείται μέχρι την έξοδο του Ε.Δ.Χ. από τη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως εκ τούτου, και στην περίπτωση των Αλβανικών ΕΔΧ οχημάτων εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την είσοδο στη Χώρα κάθε αλλοδαπού ΕΔΧ οχήματος. Ειδικά στις περιπτώσεις ολικής μίσθωσης θα πρέπει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι εξακολουθεί να ισχύει το έγγραφο το οποίο πρέπει να φέρει ο οδηγός του αλβανικού ταξί το οποίο διασφαλίζει τη νομιμότητα οδήγησης του ΕΔΧ αλλοδαπού οχήματος, δηλαδή το πιστοποιητικό Ταξί στο όνομα του οδηγού του ΕΔΧ οχήματος

PreviousNext