Τροχοί & TIR

Αλλαγές στις μεταφορές μαθητών

Αλλαγές ως προς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς κατά τις μεταφορές μαθητών σχολείων από τις Περιφέρειες επέρχονται με τροποποιητική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών. Ειδικότερα, τροποποιούνται οι
Κυριακή 14/08/2022 - 14:21
Κοινοποίηση στα Social Media
μετ

 Αλλαγές ως προς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς κατά τις μεταφορές μαθητών σχολείων από τις Περιφέρειες επέρχονται με τροποποιητική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.

Ειδικότερα, τροποποιούνται οι χιλιομετρικοί περιορισμοί ως εξής:

«Περίπτωση Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων:  

α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ».  

Επίσης, ορίζεται ότι «οι μαθητές εγγράφονται:

α) σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει του π.δ. 79/2017 και της υπ’ αρ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης,

β) σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή των μαθητών στις οικείες σχολικές μονάδες».

Ειδικά για τους μαθητές μουσικών σχολείων ορίζεται ότι «Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».  

Για τους μαθητές των καλλιτεχνικών, προτύπων και πειραματικών σχολείων ορίζεται ότι η μεταφορά τους από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, εφαρμοζομένων των παραπάνω χιλιομετρικών περιορισμών πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση, χωρίς την τήρηση της σειράς προτεραιότητας που τίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 2», της με αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» .

 Τέλος, οι Περιφέρειες υποχρεούνται μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, μεταξύ των άλλων, και τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, μουσικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ, καλλιτεχνικά σχολεία, και πρότυπα και πειραματικά σχολεία).

Προστίθενται, δηλαδή, και οι μαθητές των καλλιτεχνικών, των προτύπων και των πειραματικών σχολείων που δεν αναφέρονταν στην απόφαση του 2018. 

PreviousNext