Η ώρα αλλάζει και σας υπενθυμίζουμε πως την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, οπότε οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μια ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. να δείξουν 04:00 π.μ.