Πλειοψηφικό πακέτο στη Μακιός ΑΕ απέκτησε ο ευρωπαϊκός βραχίονας του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου, η «H.I.G. Europe Realty Partners» ή H.I.G. Capital, όπως είναι πιο γνωστή η εταιρεία επενδύσεων (fund), που σχετικά πρόσφατα προέβη σε ανάλογες επενδυτικές κινήσεις στον χώρο του τουρισμού.

Όπως έγινε γνωστό, το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΑΚΙΟΣ LOGISTICS HOLDING Μονοπρόσωπη ΑΕ ενισχύθηκε και ανέρχεται στα 44 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από το ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά και το ποσό των 34,9 εκατ. ευρώ από εισφορές σε είδος.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Στυλιανός Θεοδοσίου, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Μπήτρος και μέλος ο Θρασύβουλος Μακιός.

Πρόσφατα, η «Μακιός» ενισχύθηκε επιχειρησιακά με νέες συνεργασίες στον τομέα των Μεταφορών και των Logistics αναλαμβάνοντας τη διακίνηση προϊόντων για λογαριασμό μεγάλης αλυσίδας super market και προέβη, επίσης, σε αναδιοργάνωση του ιδιόκτητου στόλου, καθώς και των συνεργαζόμενων μεταφορικών επιχειρήσεων. Και, βέβαια, στον τομέα αυτό, ο ρόλος του Θρασύβουλου Μακιού παραμένει σημαντικός.