Αναβάθμιση λιμένος Βόλου

Δευ, 04/07/2022 - 12:18

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, η βελτίωση του προσήνεμου μόλου που κρίνεται απαραίτητη για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα περιλαμβάνονται στην πρόταση χρηματοδότησης CENTAVROS που εγκρίθηκε και αναφέρεται στην “Αναβάθμιση Υποδομής, Διασυνδεσιμότητας και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας του Λιμένα Βόλου”.

Ειδικά, όσον αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα, η ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων δια ξηράς θα επιτρέψει τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτροκίνητων πλοίων και τη δυνατότητα λειτουργίας των χωρίς απαίτηση λειτουργίας των μηχανών εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι και τη μείωση του θορύβου που παράγουν. Μάλιστα, η λειτουργία αυτού του συστήματος αποτελεί υποχρέωση για όλους τους λιμένες από το 2030 και μετά, καθώς πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε πιο εμπορικά ανταγωνιστικούς λιμένες, προσέλκυση επενδύσεων, κινητικότητα και ανάπτυξη.

Τέλος, όσον αφορά στην εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας για τη μετατροπή της σε ηλεκτρική, θα μελετηθεί το ενεργειακό δυναμικό του λιμένα Βόλου, ο σχεδιασμός υλοποίησης και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν.