Τροχοί & TIR

Οριστικό τέλος για τις ΙΜΕ

Λήγει οριστικά η μεταβατική περίοδος λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ στις 27 Ιανουαρίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι οι Μεταφορικές ΙΜΕ ΕΠΕ με βάση τον νόμο 3887/2010 μπορούν να συν
Τρίτη 31/10/2023 - 12:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Λήγει οριστικά η μεταβατική περίοδος λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ στις 27 Ιανουαρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι Μεταφορικές ΙΜΕ ΕΠΕ με βάση τον νόμο 3887/2010 μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή τη μορφή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή έως και τις 27 Ιανουαρίου 2024.

Εντός αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι ΙΜΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό τους στις άλλες μορφές μεταφορικής επιχείρησης (φυσικά πρόσωπα ή εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής). Η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και των κοινοτικών αδειών που έχουν εκδοθεί σε ΙΜΕ λήγει εκ του νόμου στις 27 Ιανουαρίου 2024. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και οι κοινοτικές άδειες που εκδίδονται εφεξής στο όνομα ΙΜΕ δεν μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος πέραν της 27ης Ιανουαρίου 2024.

Τέλος και τα Νομαρχιακά

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι από την 1η.1.2024 απαγορεύεται η μετατροπή κυκλοφορούντων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) νομαρχιακών μεταφορών που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (Α’ 174).

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, οι άδειες Φ.Δ.Χ., που δεν έχουν αντικατασταθεί, ανακαλούνται από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας. Η ρύθμιση αφορά στα Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών όλων των κατηγοριών του ν. 1073/1980 (Α’ 214), του ν.δ. 531/1970 (Α’ 101), καθώς και νομαρχιακά βυτιοφόρα μεταφοράς λυμάτων, με εξαίρεση τα βυτιοφόρα λυμάτων που ανήκουν σε δήμους.

Όσοι αυτοκινητιστές και μεταφορικές δεν το έχουν κάνει ήδη, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι 31/12/23, να μετατρέψουν δηλαδή τη νομαρχιακή τους άδεια σε άδεια εθνικών μεταφορών (με δικαίωμα διενέργειας και διεθνών μεταφορών με το ίδιο αυτοκίνητο, εφόσον οι μεταφορείς διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) - άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευματικών μεταφορών.

PreviousNext