Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, με τα οποία ανεστάλη η λειτουργία των Σχολών ΣΕΚΑΜ, οι εξετάσεις υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων για την Δ’ περίοδο (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020), οι οποίες είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 14/12/20 στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας, έχουν αναβληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις νέες ημερομηνίες από την Περιφέρειά τους ή από τη Σχολή ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν.