Διαβούλευση για την επικείμενη αναπροσαρμογή του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού με έμφαση στις υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικότητας, του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των Ναυτικών Πρακτόρων.

Προηγήθηκε ευρεία κουβέντα για τις εξελίξεις στον λιμένα, το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που σταδιακά διαμορφώνεται καθώς και τα ειδικά ζητήματα τιμολόγησης υπηρεσιών στη βάση των εισηγήσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του. Πρόκειται για νέες υπηρεσίες σχετικές με τις φορτοεκφορτώσεις βαγονιών που ο Οργανισμός ΟΛΑ ΑΕ δεν παρείχε στο παρελθόν και έως τον Ιούλιο του 2020 που πραγματοποίησε για πρώτη φορά συνδυασμένη μεταφορά πλοίου-τρένου.

«Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης παραμένουν από τις φθηνότερες στην ελληνική αγορά», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΟΛΑ.