Τροχοί & TIR

Ανάπτυξη πλατφόρμας διαφάνειας στις εξετάσεις για δίπλωμα

Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης, προϋπολογισμού 359.600,00€
Πέμπτη 13/10/2022 - 13:15
Κοινοποίηση στα Social Media
εκπαιδευτικό φορτηγό

Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης, προϋπολογισμού 359.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ.

Η ανάπτυξη αυτής της πλατφόρμας διαφανούς εξετάσεις οδηγών για άδεια οδήγησης έχει σκοπό να επιλύσει χρόνια προβλήματα στη διαδικασία εξέτασης υποψηφίων οδηγών και θα συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη μέγιστη διαφάνεια των εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ. είναι εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

PreviousNext