Αυξημένο τζίρο κατά 22,8% παρουσίασε η Kuehne+Nagel το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Αναλυτικότερα, ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο φέτος ανήλθε στα 6,032 εκ. ελβετικά φράγκα έναντι 4.912 ελβετικών φράγκων πέρυσι το ίδιο διάστημα. Κατά τομέα Logistics η εικόνα έχει ως εξής:

  • Sea Logistics αύξηση τζίρου κατά 38,8%

  • Air Logistics αύξηση τζίρου κατά 51,2%

  • Road Logistics μικρή αύξηση 0,8% και

  • Contract Logistics μείωση -9,3%

(Σημείωση: Τα ποσοστά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020).

Τα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθαν στα 611 εκ. ελβετικά φράγκα αυξημένα κατά 61,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020.