Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής επέρχονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 37,300 και 47,800, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, κατά το χρονικό διάστημα από 05.04.2021 έως 01.06.2021, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την 06.00΄ ώρα της 29.04.2021 έως την 18.00΄ ώρα της 05.05.2021, για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, ως εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ

  • Τον πλήρη αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), καθ’ όλο το 24ωρο.

  • Τον πλήρη αποκλεισμό της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), κατά τις ώρες 10.00΄ έως 21.00΄.

Β΄ ΦΑΣΗ

Τον πλήρη αποκλεισμό της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 18.00΄ έως 06.00΄της επομένης.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.