Παρά την πτώση των πωλήσεων στα βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Σφακιανάκη το εννεάμηνο του 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 21,2%, ενώ και οι πωλήσεις της εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 9,3% φθάνοντας τα 223 εκατ..

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο διαμορφώνονται σε 3,5 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. πέρυσι, ενώ η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων του 9μήνου του 2018 για τον Όμιλο (εξαιρούνται μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις) διαμορφώνονται σε 4,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας βελτίωση 183,6%.

Αναλυτικότερα, η εικόνα του ομίλου το 9μηνο είναι η παρακάτω: Η SUZUKI πραγματοποίησε στο 9μηνο 4.949 ταξινομήσεις αυτοκινήτων επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 5,9%, το οποίο την κατατάσσει 7η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 14% της ελληνικής αγοράς. Τα έσοδα από μισθώματα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 13,9%, ενώ ο στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 8.886 οχήματα (+12,7%), διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 98%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού και την ισχυροποίηση της brand της ENTERPRISE στην Ευρώπη, έχει αυξημένα μισθώματα κατά 14,1% με τον στόλο προς ενοικίαση να φτάνει τα 4.465 οχήματα (+6,4%). Στο μεταξύ, η πτώση των πωλήσεων στα βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη κατά 7,4% λόγω καθυστερημένης υλοποίησης διαγωνισμών του Δημοσίου εξισορροπήθηκε από τη σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 21,9% από 18,8% πέρυσι, διατηρώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα σε θετικά επίπεδα. Τέλος, η ανοδική πορεία των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό (Βουλγαρία και FYROM) συνεχίστηκε και στο 9μηνο του 2018 καταγράφοντας αύξηση σε πωλήσεις κατά 21,8%.