Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) θα εφαρμοσθούν από τη Δευτέρα 08-11-2021 από ώρα 07.30 έως και την Τετάρτη 22-12-2021 και ώρα 19.00.

Τα έργα θα εκτελούνται στο 214 χιλιόμετρο με πλήρη αποκλεισμό της αριστερής και τμήματος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στον κλάδο κυκλοφορίας προς Αθήνα και στο 218 χιλιόμετρο με πλήρη αποκλεισμό της αριστερής και τμήματος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στον κλάδο κυκλοφορίας προς Αθήνα.