Τροχοί & TIR

Απαγόρευση μεταφοράς πλαστικών αποβλήτων

Η μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για αποκομιδή σε άλλη χώρα της ΕΕ θα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
Τετάρτη 28/02/2024 - 15:58
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυστηρότερους κανόνες για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως η απαγόρευση εξαγωγής πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, ενώ η μεταφορά αποβλήτων προς αποκομιδή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ θα επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης τη σύσταση μιας εκτελεστικής επιτροπής για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων μεταφορών. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η εντός της ΕΕ ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων και της διαφάνειας. Η μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για αποκομιδή σε άλλη χώρα της ΕΕ θα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

«Τα απόβλητα αποτελούν πόρο όταν τα διαχειριζόμαστε σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία», δήλωσε σχετικά η εισηγήτρια Pernille Weiss (ΕΛΚ, Δανία).

Σημειώνεται ότι το 2020, οι εξαγωγές αποβλήτων της ΕΕ σε τρίτες χώρες ανήλθαν σε 32,7 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% του παγκόσμιου εμπορίου αποβλήτων. Επιπλέον, περίπου 67 εκατ. τόνοι αποβλήτων μεταφέρονται μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ κάθε χρόνο.

PreviousNext