Από 40 μέχρι 60 ευρώ το «τσιπάκι»

Τετ, 04/04/2018 - 09:34

Κατώτερη και ανώτερη τιμή πώλησης στα 40 και 60 ευρώ αντίστοιχα καθορίστηκε για τη χορήγηση του ΗΑΣ – Hλεκτρονικά Aναγνώσιμου Σήματος – από το υπ. Μεταφορών, προκειμένου να σταματήσει ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων χορήγησης (Ομοσπονδίες).

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι η τιμή εξακολουθεί να καθορίζεται από το φορέα χορήγησης, αλλά με το παραπάνω πλαφόν πώλησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κρατήσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι υποχρέωση να εφοδιάζονται με «τσιπάκι» έχουν τα ΦΔΧ αυτοκίνητα και τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ, σύμφωνα με την με αρ. 456/ΟΙΚ. 8061/487/17 απόφαση του υπ. Μεταφορών.