Τροχοί & TIR

Από αύριο αποκλεισμός κυκλοφορίας στις σήραγγες Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στις σήραγγες Αγίου Κων/νου και Καμ. Βούρλων σε αμφότερες τις κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. τίθενται σε εφαρμογή από αύριο, Πέμπτη
Τετάρτη 29/06/2022 - 16:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στις σήραγγες Αγίου Κων/νου και Καμ. Βούρλων σε αμφότερες τις κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. τίθενται σε εφαρμογή από αύριο, Πέμπτη 30/06/22.

Αναλυτικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας προβλέπεται η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με τη διενέργεια εργασιών συντήρησης Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού των Σηράγγων της Παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων σε αμφότερους Κλάδους Κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως κάτωθι:

- Για το ρεύμα πορείας προς Λαμία προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού (Χ/Θ 166+180) και του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895), την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες, εφαρμόζοντας την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 Εργασίες μικρής διάρκειας - πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του Παλαιού Εθνικού Οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο των οχημάτων από τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού και ακολουθώντας το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο.) στο τμήμα της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Ασπρονερίου και την Περιφερειακή οδό Καμένων Βούρλων, θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895), ως προβλέπεται από τα εγκεκριμένα Σχέδια 35, 36 και 37 της εγκεκριμένης Μελέτης «Μελέτη εναλλακτικών διαδρομών σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του αυτ/μου Π.Α.Θ.Ε. (DAC 1279/26.06.2017).

- Για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του A/K Mώλου (Χ/Θ 190+450) έως τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού (Χ/Θ 166+180), την Πέμπτη 30-06- 2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες, σύμφωνα με την τυπική διάταξη ΜΙΔ-10 εργασίες μικρής διάρκειας - πλήρης αποκλεισμός αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος μέσω του Παλαιού Εθνικού Οδικού δικτύου. Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο των οχημάτων από τον Α/Κ Μώλου και ακολουθώντας το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (Περιφερειακός Καμένων Βούρλων και Π.Ε.Ο. στο τμήμα της παραλιακής οδού Ασπρονερίου – Αγίου Κωνσταντίνου), θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180).

- Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Λαμία στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λογγού (Χ/Θ 166+180) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λατομείου (172+640 Χ/Θ) την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες.

- Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Αθήνα στον Α/Κ Μώλου (Χ/Θ 190+450), στον Η/Κ Σκάρφειας (Χ/Θ 185+150), στον Ανατολικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 177+585) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου - Λατομείου (Χ/Θ 172+640) με εφαρμογή, σε όλους τους παραπάνω κόμβους, της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-8: «εργασίες μικρής διάρκειας - αποκλεισμός κλάδου εισόδου», την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες, με εξαίρεση τον Α/Κ Μώλου. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες.

- Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των προαναφερθεισών δοκιμών και εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Επίσης, σε περίπτωση που θα είναι τεχνικώς εφικτό και θα κρίνεται ασφαλές για την κυκλοφορία, ο ένας εκ των κλάδων θα αποδίδεται σε κυκλοφορία νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

PreviousNext