Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών κ. Βορίδη και των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί & Αγοραίων) με βασικό θέμα τη βελτίωση της υπουργικής απόφασης για τα μαθητικά δρομολόγια.

Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η πρόβλεψη για ολική οικονομική αποζημίωση των αναδόχων των διαγωνισμών των μαθητικών δρομολογίων που ανεστάλησαν, όχι με ευθύνη των οδηγών Ταξί, αλλά λόγω έκτακτων συνθηκών (covid-19) και των περιοριστικών μέτρων που επέβαλλε η κυβέρνηση. Ο κ. Βορίδης θεώρησε δίκαιο το αίτημα της Ομοσπονδίας και υποσχέθηκε ότι θα εξετασθεί - σε συνεργασία με τις Περιφέρειες - άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Ομοσπονδία κατέθεσε εγγράφως τις προτάσεις της και συμφωνήθηκε ότι θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Επεξεργασίας για τη βελτίωση της νέας υπ. απόφασης.

Οι προτάσεις για τη νέα απόφαση μαθητικών δρομολογίων

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί σωστά το θέμα των μαθητικών δρομολογίων και να αρθούν οι δυσκολίες και οι δυσκαμψίες, η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. κατέθεσε τις προτάσεις της που ακολουθούν:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΑ 50025/2018 & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η πρότασή μας εστιάζεται στην ασφάλεια των μαθητών που θα πρέπει να είναι το πρωτεύον και  κυριότερο κριτήριο του σχεδιασμού της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών. Με την ασφαλή μεταφορά επιτυγχάνεται και ο στόχος της βέλτιστης-ποιοτικής μεταφοράς, καθώς αντιμετωπίζονται παθογένειες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σ’ αυτό το πλαίσιο προτείνουμε:

 • Παιδιά που είναι σε προνηπιακή, νηπιακή ηλικία και οι μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου να μην μεταφέρονται με ΕΜΔ, αλλά  με σύμβαση υπηρεσιών· ειδικά γι αυτές τις τρεις κατηγορίες να προβλέπεται η μεταφορά τους με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και για λόγους ασφαλείας να απαιτείται η παραλαβή από την κατοικία και η παράδοσή τους στη σχολική μονάδα (και αντίστροφα).

 • Όπου γίνεται μετεπιβίβαση μαθητών από ένα όχημα σε άλλο, οι χώροι αυτοί της μετεπιβίβασης -οι οποίοι, εκ των πραγμάτων, λειτουργούν και ως χώροι αναμονής- θα πρέπει να είναι ασφαλείς, να διαθέτουν στέγαστρο, πληροφοριακές πινακίδες, τις απαιτούμενες διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα (διαβάσεις πεζών, κ.λπ.), σχολικό τροχονόμο όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση να είναι χώροι που θα πιστοποιούνται από ειδική επιτροπή που θα αποτελείται από συγκοινωνιολόγους, υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών, υπαλλήλους υπηρεσιών της εκπαίδευσης, κ.λπ.

 • Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. όλες οι διατάξεις περί των απαιτούμενων προδιαγραφών των οχημάτων για τη μεταφορά μαθητών (λ.χ. προβλεπόμενες & κατάλληλες ζώνες ασφαλείας σε λεωφορεία, κ.λπ.).

 • Κατά την προσέλευση -και αυτό θα συμβάλει σε ένα από τα ζητούμενα που είναι σύμπτυξη δρομολογίων με τη χρησιμοποίηση μεταφορικού μέσου σε περισσότερες σχολικές μονάδες, και διαφορετικών βαθμίδων- να ισχύει ωράριο προσέλευσης (υποδοχή μαθητών έως έναρξη μαθήματος) με χρόνο 45 λεπτά όπως προβλέπεται στην αποχώρηση.

 • Στη διακήρυξη και στους σχετικούς πίνακες να αναγράφεται ο αριθμός των προς μεταφορά μαθητών, όχι συνολικά, αλλά ανά δημοτικό διαμέρισμα (στάση και αριθμό μαθητών). Τούτο είναι απαραίτητο, κυρίως στα δρομολόγια που έχουν χαρακτηριστεί και διακηρυχτεί με προσφορότερο μέσο το λεωφορείο, διότι θα δίνει σαφή εικόνα σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο, προκειμένου να συντάξει την οικονομοτεχνική του μελέτη που θα τον βοηθήσει στην πιο στοχευμένη προσφορά.

 • Να επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα των οχημάτων και να μην παρατηρούνται φαινόμενα λόγου χάρη ένα μεγάλο λεωφορείο 50 θέσεων να μεταφέρει 23 μαθητές, ενώ με έναν διαφορετικό σχεδιασμό, που οι 19 μαθητές θα μπορούσαν να μεταφερθούν με μικρό λεωφορείο και οι 4 μαθητές με ένα ταξί, και το ποιοτικό αλλά και το οικονομικό αποτέλεσμα θα ήταν θετικότερο. Βρίθει ο σχεδιασμός και η πραγματική εκτέλεση από παρόμοια παραδείγματα.

 • Να μην χαρακτηρίζονται και διακηρύττονται δρομολόγια από οκτώ (08) μαθητές και κάτω ως δρομολόγια με λεωφορεία. Και για τις περιπτώσεις για τη μεταφορά από εννέα έως δώδεκα (9- 12) μαθητών, πρέπει να ελέγχεται η οικονομικότητα της μεταφοράς, αφενός με δρομολόγιο ενός μικρού λεωφορείου και αφετέρου με τρία δρομολόγια ταξί, αλλά πάντοτε με την επιφύλαξη της αποφυγής «ακραίων» επιλογών όπως είναι, για παράδειγμα, η έναρξη του δρομολογίου πολύ νωρίς (δείτε σχετικά την υπ. αριθμ. πρωτ.: 52144/27-12-2-13 - ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2) Εγκύκλιο αρ. 25 του Υπουργού Εσωτερικών).

 • Εφόσον υπάρχει ανάγκη μεταφοράς μαθητών ΑμΕΑ καθήμενων σε αμαξίδιο, να μην επιλέγεται ως όχημα μεταφοράς μικρό ή μεγάλο λεωφορείο -που κατ’ εξαίρεση αυτά μπορούν να έχουν έως τρεις θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων- διότι είναι αδύνατη η πληρότητα αυτών με μαθητές ΑμΕΑ, αφού προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο η μεταφορά ΑμΕΑ και των συνοδών τους. Επιπλέον, το κόστος του λεωφορείου είναι πολύ μεγαλύτερο από το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Επισημαίνουμε το δεδομένο ότι τα ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών (άρθρο 91 παρ. 7 ν. 4070/12).

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ:

Εδώ προτείνουμε:

Καταρχάς, στην Κ.Υ.Α. θα πρέπει να αναφέρεται σε τίτλους τι είναι Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, καθώς και να περιλαμβάνεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του N. 4070/12 (ΦΕΚ 82 Α/10-4-2012).

Ειδικότερα:

(άρθρο 82)

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε:

«α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυμορφικά (ενός όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα, ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο όχημα και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ατόμων με αναπηρία.». ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18

«β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για τον σκοπό αυτόν (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) και να εισπράττουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». - ΑΝΤΙΚ.ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14

«γ) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Γ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13

Άρθρο 91 παρ. 7 ν 4070/12. Τα Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 91 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14.

Παρατηρήσεις: ο αριθμός των αναφερόμενων θέσεων, σε κάθε κατηγορία, είναι μετά του οδηγού.

 • Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρες σε ολόκληρη τη Χώρα, οι οποίες έχουν καθοριστεί στο παρελθόν, και, σε κάθε περίπτωση, έχουν επικαιροποιηθεί με σχετικές αποφάσεις Περιφερειακών Συμβουλίων, όπως και ο ν. 4070/12 ορίζει. Τα Ε.Δ.Χ. έχουν έδρα είτε τοπικό διαμέρισμα (χωριό), είτε ενιαία έδρα που αποτελείται από συνένωση όμορων εδρών είτε ολόκληρη Περιφερειακή Ενότητα, όπως συμβαίνει στην Αττική.

 • Όπως σε κάθε περίπτωση προμίσθωσης έτσι και στη μεταφορά των μαθητών ισχύει το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Ε.Δ.Χ. σε ένα δρομολόγιο όταν αυτό εδρεύει είτε στην έδρα της σχολικής μονάδας, είτε στην κατοικία του πρώτου κατά την προσέλευση είτε του τελευταίου κατά την αποχώρηση από τη σχολική μονάδα μαθητή.

 • Στην περίπτωση που στις «δικαιούχες» έδρες δεν εδρεύουν Ε.Δ.Χ. αυτ/α ή δεν υπάρξει ενδιαφέρον ή δεν κατατεθεί προσφορά από πρόσωπα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, εκμεταλλεύονται ή χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτ/τα εδρών όπως παραπάνω περιγράφεται, να μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό Ε.Δ.Χ. από όμορες έδρες και πλησιέστερες μεγάλες Διοικητικές μονάδες.

 • Δικαίωμα συμμετοχής των Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. στις προκηρύξεις διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών για τα δρομολόγια των πινάκων Λεωφορείων και ΤΑΞΙ.

 • Δυνατότητα υπεργολαβίας Χ ποσοστού δρομολογίων σε Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης Αυτοκίνητα ΤΑΞΙ και ΕΙΔ. ΜΙΣΘ., που πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. έδρα – διοικητική μονάδα) για την εκτέλεση των δρομολογίων – ως υπεργολαβία δεν λογίζεται η πραγματοποίηση μεταφοράς μαθητών από Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. μελών Συνεταιρισμών  ΤΑΞΙ, οι οποίοι Συνεταιρισμοί έχουν κηρυχθεί ανάδοχοι.

 • Στις περιπτώσεις διαγωνισμών άνω του ενός έτους καθώς και στην έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς δυνατότητα ευελιξίας των Περιφερειών για πρόσθεση νέων δρομολογίων με διαδικασίες κατεπείγοντος (π.χ. προσωρινές αναθέσεις και απευθείας διαπραγματεύσεις με τους υπάρχοντες ή επιλαχόντες αναδόχους).

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

Ο ν. 4412/16 προβλέπει διαδικασία διαβούλευσης προς μιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Όλοι οι όροι μιας Διακήρυξης - Σύμβασης θα πρέπει να εδράζονται σε νόμους και διατάξεις, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αυθαιρεσιών όπου ορισμένοι εντάσσουν στις διακηρύξεις-συμβάσεις όρους μη συμβατούς με τις διατάξεις και με τις καλώς εννοούμενες συναλλακτικές αξίες, ή, από την άλλη, δεν εντάσσουν στις διακηρύξεις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή της Κ.Υ.Α., θεωρούμε και προτείνουμε ως εξαιρετικά αναγκαίες, στρατηγικής σημασίας και ως υπέρ του δημοσίου συμφέροντος τις ακόλουθες ενέργειες:

 • σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς), με βάση το πρότυπο υπόδειγμα για συμβάσεις υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σε συνδυασμό με διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α. και άλλες διατάξεις, να διαβουλευτούμε και να συνταχθεί ένα πρότυπο υπόδειγμα διακήρυξης για διαγωνιστικές διαδικασίες υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών. Αυτό είχε γίνει ορισμένες φορές και στο παρελθόν, όπου σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας και το οποίο, βεβαιότατα, πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 • Να δημιουργηθούν Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με έργο αυτών την παρακολούθηση του έργου, την υποβολή προτάσεων για τυχόν βελτίωση όπου απαιτείται, κ.λπ. Θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμο και στοχευμένο σε αυτές τις Ομάδες (ή Επιτροπές) να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των επαγγελματικών οργανώσεων των Κλάδων που εμπλέκονται με τη μεταφορά των μαθητών.

 • Στην επιτροπή του άρθρου 1 παράγραφος 1 της ΚΥΑ 50025/26-9-2018 να συμπεριληφθούν και εκπρόσωποι όλων των μεταφορικών φορέων όπως Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί δεν αφορούν ΑμΕΑ και δεν ισχύουν όταν φοιτούν σε τμήματα ένταξης άλλων σχολικών μονάδων.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Όπως ισχύει και με τα Ε.Δ.Χ. αυτ/τα που τα δρομολόγια, υποχρεωτικά, διακηρύττονται ανά ένα. Δεν είναι δυνατόν τα δρομολόγια των λεωφορείων, με πρόσχημα του να μείνουν αδιάθετα ορισμένα, να φτιάχνονται ευρείες ομάδες με αριθμό τέτοιο δρομολογίων η κάθε ομάδα, που η υποχρέωση κατάθεσης προσφοράς για όλα τα δρομολόγια της ομάδας, αποκλείει μικρούς και πολύ μικρούς οικονομικούς φορείς και ταυτόχρονα «φωτογραφίζει» ορισμένους «μεγάλους» που καταλήγει σ’ αυτούς η ομάδα με σχεδόν μηδενικές εκπτώσεις. Είναι κατανοητό ότι με τη δημιουργία ομάδων «νιώθει ασφάλεια» η Αναθέτουσα Αρχή ότι σε όλα τα δρομολόγια θα υπάρχει ανάδοχος γιατί, πράγματι, όπως πολύ περισσότερο στα Ε.Δ.Χ. αυτ/τα έτσι και στα λεωφορεία υπάρχουν δρομολόγια που η εκτέλεσή τους δεν φέρνει καθόλου ή φέρνει ελάχιστο κέρδος, αλλά και ζημίες σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν τρόποι και να ανοίξει ο ανταγωνισμός και να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος (αδιάθετα δρομολόγια). Ένας απ’ αυτούς θα ήταν ο εξής:

Εδώ εντάσσουμε και την πρότασή μας του να μην ισχύει η υπεργολαβία στις διαγωνιστικές διαδικασίες έργου μεταφοράς μαθητών, διότι αποτρέπει το άνοιγμα του ανταγωνισμού με τη συμμετοχή πολύ μικρών και μικρών οικονομικών φορέων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση του κόστους, αφού ορισμένοι κερδοσκοπούν παρανόμως εις βάρος άλλων μεταφορέων, αφού δεν εκτελούν οι ίδιοι το έργο που τους έχει ανατεθεί και το αναθέτουν -παρανόμως- σε τρίτους.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ:

Οι συντελεστές βατότητας είναι πολύ χαμηλοί και γεννούν πολλές αδικίες. Πως είναι δυνατόν η κίνηση οχήματος σε χωματόδρομο ή χιόνι στην Περιφέρεια να έχει συντελεστή βατότητας 1,2 σε σχέση με την κίνηση οχήματος σε οποιοδήποτε ασφαλτοστρωμένο οδό εντός των Πολεοδομικών Συγκροτημάτων Αθήνας & Θεσσαλονίκης;

Προτείνουμε:

 • ανεξαρτήτως κλήσης, να οριστεί ο συντελεστής σε 1,3 για κίνηση οχήματος σε χωματόδρομο ή χιόνι σε ολόκληρη την Επικράτεια.

 • Αλλά και στις άλλες περιπτώσεις οι συντελεστές γεννούν αδικίες, με δεδομένο, ότι στα περισσότερα αστικά κέντρα της Χώρας με πληθυσμό πάνω από 40.000 κατοίκους η κίνηση των οχημάτων τις ώρες μεταφοράς των μαθητών έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το κέντρο της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στον πίνακα παρακάτω οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Περαιτέρω, κρίνουμε απαραίτητο και δίκαιο να εισαχθούν στο μαθηματικό τύπο Ε.Δ.Χ. (στο αρχείο excel) συντελεστές που δεν υφίστανται σήμερα. Και αναφερόμαστε στους συντελεστές με τη μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου και την παρουσία συνοδού στο Ε.Δ.Χ., κάτι που ισχύει με τους μαθηματικούς τύπους για μικρό και μεγάλο λεωφορείο. Σημείωση: Όσον αφορά αμοιβές συνοδών στα Ε.Δ.Χ. όπου προβλέπεται, να είναι ανεξάρτητες από την τιμή του δρομολογίου και θα υπολογίζεται βάσει των προβλεπόμενων από την εργατική νομοθεσία συν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αμοιβές οχημάτων ΑΜΕΑ και ΕΙΔΜΙΣΘ θα ορίζονται 20% τουλάχιστον επιπλέον της αμοιβής των Ε.Δ.Χ. (Ταξί).

Επιφυλασσόμεθα για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των θέσεών μας κατά την επικείμενη συνάντηση μας, ώστε να θεσμοθετηθεί ολοκληρωμένη πρόταση, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον και τη σωστή μεταφορά των μαθητών.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,

Σ. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ         Ε. ΠΕΤΡΑΚΗΣ