Όπως διευκρινίζει το υπ. Υποδομών και Μεταφορών, με τον πρόσφατο νόμο 4663/20, δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα στις εξής περιπτώσεις μεταβιβάσεων:

- Επιστροφή φορτηγού ή λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης στον πωλητή που παρακράτησε την κυριότητα του οχήματος και του δικαιώματος, λόγω μη εξόφλησης του τιμήματος από τον αγοραστή.

- Μεταβίβαση φορτηγού ή λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης σε σύζυγο ή τέκνα του πωλητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αναλαμβάνουν τις τυχόν ασφαλιστικές οφειλές του πωλητή από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι την εξόφληση.

Επίσης, από την 1η του Μάρτη 2020, έχει καταργηθεί η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Αποχαρακτηρισμός και αντικατάσταση φορτηγού και λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης.

-Παραίτηση ή ανάκληση της άδειας φορτηγού ή λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης για οποιοδήποτε λόγο.

Επομένως, ήδη από την 1η του Μάρτη 2020, οι υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών έχουν πάψει να ζητούν το δικαιολογητικό της ασφαλιστικής ενημερότητας για τη διεκπεραίωση των παραπάνω περιπτώσεων.