Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για όλη τη νέα χρονιά θα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των ανισόπεδων κόμβων και σηράγγων, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31.12.2022, λόγω εκτέλεσης εργασιών τακτικής συντήρησης, ως εξής:

(Α) Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), καθ' όλο το μήκος της Αττικής Οδού και καθ’ όλο το 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των ανισόπεδων κόμβων και σηράγγων.

(Β) Τον τοπικό αποκλεισμό τμήματος της διατομής των κλάδων εισόδου-εξόδου των ανισόπεδων κόμβων, καθ’ όλο το 24ωρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχεται ελάχιστο πλάτος τριών (3,00) μέτρων για την κυκλοφορία των οχημάτων.

(Γ) Τον τοπικό αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας (αριστερής ή δεξιάς), καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, για όλο το μήκος της Αττικής Οδού.

(Δ) Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό δύο λωρίδων κυκλοφορίας (μεσαίας και δεξιάς ή μεσαίας και αριστερής), κατά τις ώρες 18:00΄ έως 06:00΄ της επομένης για τις καθημερινές και καθ' όλο το 24ωρο για κάθε Σάββατο, Κυριακή και αργίες, για όλο το μήκος της Αττικής Οδού.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά, πλάτος του οδοστρώματος, ενώ σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ’ εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.