Αυξημένο κατά 54% το νέο ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Αττικής

Τετ, 31/08/2022 - 16:19

Με προϋπολογισμό αυξημένο κατά 54% εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την Περίοδο 2021-2027.

Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1,617 δισ. ευρώ περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις όπως τα «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κ.α.

Ειδικότερα, οι βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης είναι:

• 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας

• 330 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή

• 130 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

• 650 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας

• 290 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μια διαδικασία που ξεκίνησε η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στις αρχές του 2020, καταλήγει σε ένα ευτυχές αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την η έγκριση του Προγράμματός μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έγκριση αυτή έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη και σημαντική για τη Χώρα και την Αττική περίοδο. Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2021-2027 χαρακτηρίζεται από πληθώρα καινοτόμων δράσεων στήριξης των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και των πολιτών που μπορούν να οδηγήσουν την Αττική μας σε μια βιώσιμη, έξυπνη και δίκαιη ανάπτυξη.